Katedra i Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Operacje otolaryngologiczne "na żywo" ENT surgery live


Jakie negatywne konsekwencje powoduje stymulacja nerwu z użyciem elektrod?
Dlaczego nie wykonujecie cięcia bezpośrednio nad guzem?
Jakie były wskazania do reoperacji?
Czym grozi rozerwanie torebki nowotworu?
Jak często zdarzają się guzy satelitarne, oddalone od nowotworu właściwego?
Czy w guzach mieszanych można wykonać tzw. usunięcie zewnątrztorebkowe?
Jak duże jest ryzyko rozerwania pnia głównego nerwu twarzowego?
Czy można resekować guz w kawałkach?
Jakie pacjent ma ciśnienie, czy obniżamy na czas zabiegu?
Czy istnieje możliwość zobrazowania przebiegu nerwu twarzowego przed operacją, przed otwarciem powłok skórnych?
Czy obserwują Państwo zespół Frey po operacji?
Co robić gdy pooperacyjnie powstanie przetoka ślinowa?
Jaka jest statystyka występowania powikłań neurologicznych przy tego typu operacjach?
Jak oceniają Państwo szanse na zastąpienie chirurga w procesie preparowania nerwu przez autonomicznego lub zdlanie sterowanego robota?
Dlaczego taka silna jest preferencja usuwania guza w całości?
Czy metoda preparowania n.VII- retrograde jest równie bezpieczna dla nerwu twarzowego jak od pnia głównego?
Co robić gdy nie mamy możliwości badania śródoperacyjnego przypadku guza złośliwego?
Jakie były objawy, z którymi chora zgłosiłą się do pierwszej operacji?
Czy będzie można ściągnąć całość poźniej ?
dziękujemy!!
Powrót